Viktig informasjon om Koronaviruset

ATTESTER


  • Førerkort: 550 kr

  • Offshore: 1950 kr

  • Alcoa/elkem: 1950 kr

  • Sjømannsattest: 2400 kr

  • Røykdykker: 1950 kr

  • Dykker (sport): 1100 kr

  • Offshore+sjømann: 2950 kr