Viktig informasjon om Koronaviruset

OM OSS


OM GÅSEHOLMEN HELSESENTER

Helsesenteret ligger på Gåseholmen midt i havnebassenget i Farsund, helt på bryggekanten, i moderne lokaler på gateplan.

Det ble startet av Aud Brodshell, Gunnar Bjørnstøl, Bjørg Aa Reinertsen og Stein Karlsen og nybygget ble tatt i bruk i november 2001. Vi var da 2 fysioterapeuter, 2 leger og 2 sekretærer, Eva Rønningen og Anne-Marie Lorentzen.

Senere er vi blitt stadig flere slik at det er nå 3 leger, 3 fysioterapeuter,1 manuellterapeut, 4 sekretærer og i tillegg vikarer.

Over 4000 pasienter har fastlege hos oss og i tillegg kommer alle pasienter hos fysioterapeuter/manuellterapeut.