Annen informasjon

Vaksiner

Gåseholmenlegene har ikke noe med korona-vaksinering.
Alle spørsmål angående plass i kø osv. rettes til kommunen på telefon 38 38 20 00.

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Div. skjema Farsund kommune:
https://skjema.farsund.kommune.no/

Facebook side:
https://www.facebook.com/G%C3%A5seholmen-Helsesenter-382927192097122/?ref=ts&fref=ts

Fysioterapeuter i Farsund Kommune

  • Catherine Egerhei tlf: 975 74 985 (Gåseholmen)
  • Marius Egerhei (manuellterapeut) tlf: 38 38 97 11(Gåseholmen)
  • Inger Arctander: 901 50 933 (Amfi smart)
  • Ida Lotte Hansen (manuellterapeut) tlf: 467 92 008 (Gåseholmen)
  • Lista fysikalske institutt tlf: 38 39 73 96
  • Vanse fysikalske institutt tlf: 38 39 40 45

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodørver som har blitt tatt hos fastlegen.