Vaksiner

Influensavaksine for året:

Oversikt over vaksiner du har fått:

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:

Lenker

Bytte fastlege:
Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreiser:
Her finner du nyttig informasjon om rettigheter for reise til og fra behandling.

NAV:
Tlf: 55 55 33 33
Nyttig informasjon fra Nav.

Helfo:
Informasjon rundt satser, betalinger osv.

Helsedirektoratet:
Nyttig informasjon fra Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet:
Nyttig informasjon fra FHI.

Helseinfonett:
Helseinfo er en markedsplass og informasjonskanal som knytter kontakt mellom publikum og organisasjoner/bedrifter innen helserelatert virksomhet.

Helsebibliotekets pasientinformasjon:
Kvalitetssikret helseinformasjon med mange lenker til gode nettsteder.

Div. skjema Farsund kommune:
https://skjema.farsund.kommune.no/

Gåseholmen helsesenter sin Facebook side:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063706549620

Fysioterapeuter i Farsund Kommune

  • Catherine Egerhei tlf: 975 74 985 (Gåseholmen)
  • Marius Egerhei (manuellterapeut) tlf: 38 38 97 11(Gåseholmen)
  • Inger Arctander: 901 50 933 (Amfi smart)
  • Ida Lotte Hansen (manuellterapeut) tlf: 467 92 008 (Gåseholmen)
  • Lista fysikalske institutt tlf: 38 39 73 96
  • Vanse fysikalske institutt tlf: 38 39 40 45

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.